نظرسنجی
بين 10 بيماري که بيشترين بار را به جامعه وارد ميکند چند تاي آنها از دسته اختلالات روانپزشکي هستند و ترتيب آن در کشور ما چگونه است؟
پنج تا از ده بيماري :افسردگي ،اعتياد،ساير بيماريهاي روانپزشکي مثل اضطراب ،وسواس و پانيک،اختلالات رفتاري ،بيخوابي
پنج تا از ده بيماري :اعتياد ،بيخوابي ،افسردگي ،اختلالات رفتاري،اختلالات شناختي
سه تا از ده بيماري: اعتياد ،افسردگي،بيخوابي
چهار تا از ده بيماري :اضطراب ،افسردگي ،اعتياد،بيخوابي

a

بنام پروردگار یگانه ای که حیات بخشید و زیبایی و تفکر را برانگیخت و هدایت فرمود .عشق ذاتش را بنیان ابتکار و ارتباط و مسئولیت و پیوند قرار داد تا در سلسله نامتناهی مخلوقاتش رشد و تعالی ایجاد کند .


با توکل بر او دفتر سخنم را می گشایم که می دانم دست قدرتمندش بر سر تمام ضعیفان و ناتوانان سایه افکنده و تنها اوست که لطف و رحمتش را از هیچ موجودی دریغ نمی دارد و شرمسارم از اینکه با دست خالی پای بدین میدان پر ساز و برگ نهاده ام. اما آنچه طبع قاصرم را به وادی نظم و سخن فرا می خواند تنها امید است و بس .امید به هدایت و پشتیبانی خداوند بزرگ و امید به بخشایش و احسان شما خواننده رئوف و گرانقدرم.

دکتر علیرضا کافیان تفتی
تابستان 1388

a

a

برای دیدن بخش اول آثار نظم اینجا را کلیک نمایید.

برای دیدن بخش دوم آثار نظم اینجا را کلیک نمایید.

برای دیدن آثار نثر اینجا را کلیک نمایید.

برای دیدن بخش اول داستان های کوتاه اینجا را کلیک نمایید.

برای دیدن بخش دوم داستان های کوتاه اینجا را کلیک نمایید.